Wat bij afwijkende resultaten?

 

syndicale controle
 
In het tarragebouw toetsen onze controleurs dagelijks meerdere keren een checklist van zo’n 40 punten af,  doen zij veelvuldig controleproeven en signaleren zij elke tekortkoming aan de verantwoordelijke van het tarragebouw en/of aan de  verantwoordelijke van uw syndicaat. 

 afwijkende resultaten: er kan steeds een klacht ingediend worden!
 
Een goede werking in het receptiegebouw voorkomt echter niet dat bij sommige resultaten vragen kunnen gesteld worden. Het kan inderdaad nog steeds gebeuren dat door een (al dan niet menselijke) fout stalen verkeerd beoordeeld worden. 
 Om afwijkende resultaten te "onderscheppen" wordt elke levering door uw syndicaat geëvalueerd in vergelijking met de resultaten van de overige leveringen van dezelfde bietenhoop of planter. Bij een onverklaarbaar sterk afwijkend resultaat stelt uw syndicaat voor om dit resultaat te corrigeren.   
 

Toch kunnen er hier en daar nog afwijkende resultaten blijven hangen. Als u dit vaststelt, aarzel dan niet een klacht in te dienen via het invulformulier onderaan deze pagina.
 
Enkele voorbeelden:
 1) afwijkend grondtarrapercentage: een planter heeft 20 leveringen  van dezelfde bietenhoop met een gemiddelde grondtarra van 3,6  % - 1 levering springt er uit met 15,05 % grondtarra.  Door een klacht in te dienen kan deze planter, als de klacht aanvaard wordt, ongeveer 4,8 ton bieten recupereren bovenop de lagere grondtarraboete!
 
2) afwijkend suikergehalte: een planter levert 600 ton netto bieten met een gemiddeld suikergehalte van 17,60 %. Eén levering heeft 15,5 %. Door een klacht in te dienen kan deze planter, als de klacht aanvaard wordt, het  gemiddelde optrekken naar 17,72 % en recupereert hij ruim 150 Euro!

Het kan dus lonen goed uw resultaten na te kijken!