Een markant seizoen wordt afgesloten door de wintervergaderingen

Gepubliceerd op 3 maart 2023 om 12:43

Er is geen discussie mogelijk. Dit was ontegensprekelijk een markante campagne. Een korte winterprik markeerde december, hoewel helemaal niet ongebruikelijk in ons land. Maar het was vooral de sterke dooi onmiddellijk daarna die voor grote problemen zorgde. De bevroren bieten in de hoop of zelfs nog op het veld degradeerden zeer snel en waren niet meer verwerkbaar in de suikerfabrieken van Iscal Sugar en de Tiense Suikerraffinaderij.

Het waren drukke tijden voor onze plantersafgevaardigden en de landbouwkundige dienst van de fabrieken om de schade zo veel mogelijk te beperken. Concreet betekende dit dat er alles aan gedaan werd om zo veel mogelijk bieten nog te verwerken. De suikermarkt is zeer gunstig nu en biedt aan fabrikanten en planters een uitgelezen kans om de magere jaren voor voorheen te compenseren. De snelle degradatie van de bieten in de hoop of in het veld vormde een aanzienlijke belemmering om van de gunstige markt te profiteren.

In samenwerking met de fabrikanten hebben de plantersafgevaardigden een evenwichtige compensatieregeling uitgewerkt om de geleden verliezen zo veel mogelijk goed te maken. Deze regeling is uitgebreid toegelicht tijdens de wintervergaderingen. Een gedetailleerde samenvatting verschijnt in de volgende Bietplanter.

Nu we deze bewogen campagne achter ons kunnen laten, is ook het moment van bezinning aangebroken. De eerste werkpunten voor de volgende campagnes zijn al geïdentificeerd en worden de komen weken besproken met de fabrikanten. Uit deze campagne trekken we waardevolle lessen, die we ook diepgaand zullen bespreken in de volgende edities van ons vakblad.

Een waardevolle bedenking ter afsluiting van deze bewogen campagne is dat we ons niet meer mogen laten overvallen door de vorst. We hebben alle nodige kennis en technologie ter beschikking om onze bieten en de verwerking ervan te vrijwaren van problemen. De komende maanden wordt hier nog zeker aandacht aan besteed.


«   »