Coco Vlaanderen vzw en Verbond Suikerbietplanters vzw zijn twee verenigingen, die de Vlaamse suikerbietplanters samenbrengen.

Zij verenigen de suikerbietplanters die hun bieten leveren aan de twee suikerfabrieken in België; Iscal Sugar nv en de Tiense Suikerraffinaderij nv. 

Deze vzw's onderhandelen de Interprofessionele Akkoorden en organiseren de syndicale controle op de bietenontvangst tijdens de suikerbietcampagnes,

Zij doen dit in nauwe samenwerking met CBB (Confederatie van Belgische Bietentelers) en de Coördinatiecomités (Coco's) van Iscal en van Haspengouw.

Uitzaai 2023 en regels van de dynamiek

De late uitzaai is een feit en de  regen van deze week remt de voortgang van de zaaiactiviteiten nog verder. Op het moment dat we deze nieuwsbrief schrijven zijn ongeveer 60 à 65% van de bieten uitgezaaid van de 16 000 ha die gecontracteerd werden voor deze nieuwe campagne.Door de overvloedige regenval zijn veel  percelen nog niet berijdbaar of kunnen de voorbereidende landwerkzaamheden niet aangevat worden.Tussen de regio’s onderling bestaan er grote verschillen wat betreft de gezaaide oppervlakte. Zo is er nog relatief weinig gezaaid in de regio’s Poperinge, Ieper en Kortrijk. Ook in streken in Henegouwen en in de regio van de Vlaamse Ardennen tot Vlaams-Brabant is het wachten op droger weer om nog meer bieten uit te zaaien. Nog geen enkele streek is volledig klaar met zaaien.Het is belangrijk om de benodigde uitzaaioppervlakte zo nauw mogelijk te respecteren. Zodoende kan voorkomen worden dat je als planter gepakt wordt door de dynamiek.

Lees meer »

Het nieuwe landbouwseizoen loopt volop, de zaai schrijdt traag voort  

De lente is al enige tijd in het land en dat betekent dat het nieuwe landbouwseizoen ook weer uit de startblokken schiet met allerhande activiteiten in de granen, de aardappelen enz…Op het zaaien van de bieten is het voor vele planters nog wachten, want het weer zit niet mee. Te nat voorlopig met op sommige plaatsen 30 L neerslag of meer per m2. En de droge perioden houden niet lang genoeg aan  om het veld berijdbaar te maken met de zware machines.Menig planter houdt al ruim een maand het weerbericht nauwgezet in de gaten om het veld op te gaan en het zaaibed van de biet klaar te maken. De zaai zelf schrijdt intussen traag voort.

Lees meer »

En de suikerprijs blijft klimmen

De Europese Commissie geeft weer wat prijsinformatie vrij over de suikermarkt in de EU. De suiker in onze contreien (Nederland, België, Duitsland en Frankrijk) noteerde ook in februari 2023 een nieuwe hoogte. Ze bedroeg toen gemiddeld 802 EUR/ton en dat is 3,5% meer dan in januari 2023.

Lees meer »

Een late start van de bietenzaai dit jaar

Het zaaiseizoen werd een twee à drietal weken afgetrapt. Wat heel vroeg is in de meeste regio’s. Er is dan ook tot de 2de week van april niet meer dan ca. 300 ha ingezaaid in het wingebied van Iscal Sugars en in die van de Tiense Suiker niet meer dan ca 500 ha. Regen en (nachtelijke) koude waren de spelbrekers.

Lees meer »

De suikerprijs stelt niet teleur!

De Sugar Dashboard van de Europese Commissie heeft eerder deze week de nieuwste update van de suikermarkt gegeven. En de suikerprijs stelt zeker niet teleur! In tegendeel, de gemiddelde prijs voor witte suiker voor de maand februari in regio 2 (bestaande uit Nederland, België, Frankrijk en Duitsland) bereikt een nieuwe hoogte op 788 EUR/ton. Regio 1 en 3 binnen Europa doen weliswaar beter met respectievelijk 802 EUR/ton en 894 EUR/ton. 

Lees meer »

Laat van je horen!

Heb je een vraag of wil je je mening geven? We horen het graag.