Coco Vlaanderen vzw en Verbond Suikerbietplanters vzw zijn twee verenigingen, die de Vlaamse suikerbietplanters samenbrengen.

Zij verenigen de suikerbietplanters die hun bieten leveren aan de twee suikerfabrieken in België; Iscal Sugar nv en de Tiense Suikerraffinaderij nv. 

Deze vzw's onderhandelen de Interprofessionele Akkoorden en organiseren de syndicale controle op de bietenontvangst tijdens de suikerbietcampagnes,

Zij doen dit in nauwe samenwerking met CBB (Confederatie van Belgische Bietentelers) en de Coördinatiecomités (Coco's) van Iscal en van Haspengouw.

Een markant seizoen wordt afgesloten door de wintervergaderingen

Het waren drukke tijden voor onze plantersafgevaardigden en de landbouwkundige dienst van de fabrieken om de schade zo veel mogelijk te beperken. Concreet betekende dit dat er alles aan gedaan werd om zo veel mogelijk bieten nog te verwerken. De suikermarkt is zeer gunstig nu en biedt aan fabrikanten en planters een uitgelezen kans om de magere jaren voor voorheen te compenseren. De snelle degradatie van de bieten in de hoop of in het veld vormde een aanzienlijke belemmering om van de gunstige markt te profiteren.

Lees meer »

Laat van je horen!

Heb je een vraag of wil je je mening geven? We horen het graag.