Coco Vlaanderen vzw en Verbond Suikerbietplanters vzw verenigen de suikerbietplanters die hun bieten leveren aan respectievelijk Iscal Sugar nv en Tiense Suikerraffinaderij nv.

Hun belangrijkste opdracht omhelst de onderhandeling van goede Interprofessionele Akkoorden en de organisatie van de syndicale controle op de bietenontvangst tijdens de suikerbietcampagnes,

Beide vzw's doen dit in nauwe samenwerking met CBB (Confederatie van Belgische Bietentelers) en de Coördinatiecomités  van Iscal en van Haspengouw.

Door hun lidmaatschap van de Coöperatieve vennootschappen Sopabe en SopabeT en de ermee samenhangende financiële participatie in Iscal en TS, kunnen beide vzw's het interne beleid van de onderneming waarin ze participeren mee opvolgen en evalueren.   

heb je een vraag of wil je je mening geven?