De suikerbietplanters verenigd in het Verbond

De suikerbietplanters die leveren aan de Tiense Suikerraffinaderij, die behoort tot de Südzucker Group, zijn verenigd in het Verbond van Vlaamse Suikerbietplanters Tiense vzw. Of kortweg het Verbond. 

Deze landbouwers produceren suikerbieten in de regio's ten oosten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zij leveren hun bieten aan de twee verwerkingssites van de Tiense (TS). Deze sites zijn gelegen in Tienen (Vlaanderen) en in Wanze (Wallonië). Elk van deze sites ontvangen suikerbieten in een ruimte wat de 'receptie' wordt genoemd.

Vlaamse en Waalse planters, die leveren aan de Tiense, zijn verenigd in  Coco Henegouwen. Het is deze koepelorganisatie die de interprofessionele akkoorden met de Tiense onderhandelt en de syndicale controles organiseert in de twee recepties van de Tiense.  De controleurs van de suikerbietverenigingen zien er op toe dat de ontvangst van de bieten verlopen zoals in de Ontvangstrichtlijnen is beschreven.