Een markant seizoen wordt afgesloten door de wintervergaderingen

Het waren drukke tijden voor onze plantersafgevaardigden en de landbouwkundige dienst van de fabrieken om de schade zo veel mogelijk te beperken. Concreet betekende dit dat er alles aan gedaan werd om zo veel mogelijk bieten nog te verwerken. De suikermarkt is zeer gunstig nu en biedt aan fabrikanten en planters een uitgelezen kans om de magere jaren voor voorheen te compenseren. De snelle degradatie van de bieten in de hoop of in het veld vormde een aanzienlijke belemmering om van de gunstige markt te profiteren.

Lees meer »