Door haar lidmaatschap van de coöperatieve vennootschap Sopabe en participeert Coco Iscal vzw financieel in Iscal  Sugar. Hierdoor kunnen de planters via hun afgevaardigden in de vzw het interne beleid van de onderneming, waarin ze participeren, mee opvolgen en evalueren.