Hoeveel moet ik als planter uitzaaien ?

Wat is “dynamiek”?

In het Interprofessioneel Akkoord (dat integraal deel uitmaakt van het contract) staat dat de planter er zich toe verbindt om de nodige oppervlakte in te zaaien zodat hij zijn contractuele verbintenissen (de som van zijn basiscontract en bijkomend contract) kan nakomen.

Elk jaar in februari-maart kan het basiscontract van elke planter herzien worden in functie van zijn geleverde hoeveelheid bieten tijdens de voorgaande campagne(s). Deze herziening wordt "dynamiek" genoemd.

dynamiek

 

Wanneer de planter tijdens de voorgaande campagne minder dan 50% van zijn contractuele hoeveelheid bieten heeft geleverd én niet de nodige oppervlakte had uitgezaaid om zijn volledige contract te kunnen leveren, wordt de hoeveelheid van zijn basiscontract voor de volgende campagne verminderd met de helft van de niet-geleverde hoeveelheid bieten.

Wanneer de Planter tijdens de voorgaande campagne  50% of meer, maar tijdens de drie laatste campagnes gemiddeld minder dan 80% van de contractuele hoeveelheid bieten heeft geleverd  én niet de nodige oppervlakte had uitgezaaid om zijn volledige contract te kunnen leveren, dan zal de hoeveelheid basiscontract voor de volgende campagne verminderd worden met de gemiddelde hoeveelheid niet geleverde bieten tijdens de drie voorgaande campagnes.

 Als een planter gedurende de drie voorgaande campagnes geen bieten heeft geleverd wordt zijn basiscontract geannuleerd.

 

Een planters wiens basiscontract verminderd wordt ingevolge de toepassing van de regels van de dynamiek, zal het deel participatie dat overeenstemt met de vermindering van zijn basiscontract ofwel moeten overlaten aan een collega-planter, ofwel aan SopabeT. In dit laatste geval wordt er +/- 10 % (onkosten en uittredingsvergoeding) ingehouden.

 

Wat is de “nodige oppervlakte”?

 

In het contract is er sprake van een “historisch” rendement maar er staat nergens omschreven wat dit juist inhoudt. TS baseert zich hiervoor op het rendement van de vijf laatste campagnes. Lichte afwijkingen (tot 5 à 10 %) hebben de voorbije jaren geen toepassing van de dynamiek tot gevolg gehad, maar om discussies in de toekomst te vermijden wil Coco Haspengouw hier klaar en duidelijke afspraken over maken die ook op papier gezet worden.

Om onaangename situaties te voorkomen moeten sterke afwijkingen (of overmachtsituaties) zo snel als mogelijk en vooraf besproken worden met de landbouwkundige.

Het historisch rendement à 18 ° Z kan de planter terugvinden op het portaal als hij de rekentool “berekening van de contract hoeveelheid ” gebruikt.

 

Opgelet: uw contract voorziet een boete wanneer de “nodige oppervlakte” niet volledig werd ingezaaid en wanneer  de contractuele hoeveelheid bieten niet werd geleverd. Deze boete bedraagt 3 Euro/ton niet geleverde bieten.