De suikerprijs klimt gestaag opwaarts

Gepubliceerd op 20 maart 2023 om 16:43

Dat de suikerprijs goed noteerde, dat hadden we al sinds 2022 goed begrepen. In 2022 bedroeg de gemiddelde suikerprijs 503 EUR in zone 2. Maar dat is ooit anders geweest.

 

 

Na de afschaffing van het quotum in 2017 oscilleerde de prijs tussen de 300 en 400 EUR/ton. Grote prijsstijgingen en dalingen (rode lijn) kenmerkten deze periode. Maar optimisme heeft de overhand genomen en de prijs klimt sinds 2019 gestaag.

 

De suikerprijs blijft zich ook nu goed houden. De Europese prijs in onze zone (zone 2) noteerde in januari 2023 zelfs 757 EUR/ton. Dit zijn gemiddelde verkoopsprijzen. De suiker verkocht buiten bestaande contracten - afgesloten tussen de suikerfabrieken en hun afnemers – noteert nu spotprijzen van 1 000 EUR en meer. Het zijn deze verkopen, die het potentieel hebben om de gemiddelde suikerbietprijs op te krikken!

 

 

De suikerprijs (Oost- en Zuid-Europese landen) in zone 3 noteert veel hoger dan de prijs in onze contreien. Dit heeft mogelijk weer andere gevolgen op de import van (riet)suiker. Maar dat is een andere discussie waard. Ook voor de campagne 2023 zijn de vooruitzichten positief. Laten we ons daaraan vast houden!


«   »