Het nieuwe landbouwseizoen loopt volop, de zaai schrijdt traag voort  

Gepubliceerd op 3 mei 2023 om 16:39

De lente is al enige tijd in het land en dat betekent dat het nieuwe landbouwseizoen ook weer uit de startblokken schiet met allerhande activiteiten in de granen, de aardappelen enz…
Op het zaaien van de bieten is het voor vele planters nog wachten, want het weer zit niet mee. Te nat voorlopig met op sommige plaatsen 30 L neerslag of meer per m2. En de droge perioden houden niet lang genoeg aan  om het veld berijdbaar te maken met de zware machines.
Menig planter houdt al ruim een maand het weerbericht nauwgezet in de gaten om het veld op te gaan en het zaaibed van de biet klaar te maken. De zaai zelf schrijdt intussen traag voort.

Overdracht secretariaat
Intussen zitten uw secretarissen niet stil. De overdracht van  taken tussen Eric en mijzelf gaat verder. Ikzelf  neem meer en meer verantwoordelijkheden op en Eric steunt mij hierin op de achtergrond om een vlotte overgang mogelijk te maken. De website wordt regelmatig geüpdate met de laatste stand van zaken over de Europese suikerprijs en diverse artikels  over het reilen en zeilen in onze sector.

VLIF
Met de afdekproblematiek van de afgelopen campagne nog vers in het achterhoofd, zitten we weldra  samen met het Departement Landbouw en Visserij om de  mogelijkheden te onderzoeken om nieuwe dekzeilen aan te kopen met ondersteuning van het  VLIF.  Eenmaal duidelijk is wat deze mogelijkheden zijn, wordt u hierover geïnformeerd.

Vergisting versus bietenpulp
Ook de kwestie van de vergisting van onze suikerbietenpulp staat op de agenda. De Europese reglementering is in dit verhaal belangrijk en op dit moment zijn er gesprekken binnen Europa aan  gang, die een verregaande impact kunnen hebben op de aanwending van onze pulp als veevoeder en/of als grondstof voor een vergistingsinstallatie. Het verhaal van de vergisting is onder ons beter bekend geraakt, geconfronteerd met suikerbieten die door vorstschade niet meer tot suiker verwerkt konden worden en om praktische en fytosanitaire redenen niet op of in het veld konden blijven liggen of staan. Veel suikerbieten zijn de voorbije campagne  naar de vergisting gereden. Hierover brachten we eerder dit jaar  een verslag  in de Bietplanter.  Wordt zeker vervolgd!

Klimaatneutrale landbouw
Een ander thema waar ik me als nieuwe secretaris bij betrokken weet, zijn de vele initiatieven m.b.t.  klimaatneutrale landbouw. Dit is een landbouw die ingezet wordt voor  de opslag van C (koolstof) of de verminderde uitstoot van CO2 (koolstofdioxide). En sommige initiatieven, die in Vlaanderen bestaan, laten toe aan de landbouw om hier onder vorm van  CO2-kredieten een zeker inkomen uit te halen. Deze initiatieven staan  echter nog in hun kinderschoenen, maar zullen  zeker een belangrijker thema worden in het landbouwbeleid. Ook hier is een Europese reglementering in opmaak.

Sommige van onze leden hebben al hun eerste stappen gezet op weg naar een klimaatneutrale landbouw. Voor anderen is het nog een onderwerp dat ver van veld en praktijk staat. Ook  onze suikerfabrikanten zijn hier al mee bezig. Zo rolt Iscal Sugar – onder leiding van Guillaume Iweins, Agro Manager bij Iscal Sugar – een pilootproject uit met een select groepje planters. Ook bij de Tiense Suiker is het een thema waarrond gewerkt wordt onder leiding van Sylvie Decaigny, de   Sustainability Agro Manager bij de Tiense Suiker. De initiatieven die de suikerfabrikanten nemen, gebeuren binnen een beleidscontext waar ook aan de landbouw, net zoals in andere economische sectoren, inspanningen gevraagd worden met het ook op de klimaatsveranderingen.

We hebben er dus alle belang bij om te weten hoe ver de ontwikkelingen rond klimaatneutrale landbouw staan en wat ze concreet voor de suikerbietplanter (gaan) betekenen. Bent u zelf bezig met een initiatief rond klimaatneutrale landbouw, laat het uw nieuwe secretaris, Inez Retz, zeker weten. Een e-mail volstaat!

Onder de rubriek 'Contact' staat mijn e-mailadres.


«   »