Interprofessioneel Akkoord Iscal 2021 2022
PDF – 325,8 KB 632 downloads

Interprofessioneel Akkoord ISCAL

 

het IPA 2021/22 blijft geldig voor de campagne 2022/23

 

Het Coördinatiecomité Iscal, dat bestaat uit zes afgevaardigden van Coco Vlaanderen vzw en drie afgevaardigden van de Waalse plantersorganisatie Coco Hainaut, onderhandelt met Iscal de voorwaarden onder dewelke suikerbieten kunnen geleverd worden.

Het betreft zowel praktische als financiële afspraken. 

 

Doorgaans wordt dit akkoord afgesloten voor twee opeenvolgende campagnes.

 

Het Interprofessioneel Akkoord (IPA) maakt integraal deel uit van het leveringscontract dat elke individuele planter afsluit met Iscal.