ISCAL - uitzaai 2022: IPA 2022 = IPA 2021


Beste suikerbietplanter,
 
Uren en dagen hebben uw plantersvertegenwoordigers geijverd voor een IPA 2022 dat beoogde minstens een kostendekkende teelt te kunnen verzekeren.

Het uiteindelijk resultaat: het IPA 2021 wordt, ongewijzigd, met één jaar verlengd. Van een teleurstelling gesproken!

Wat voorafging:

Van in het begin streefden de planters een win-win situatie na waarbij enerzijds een minimum kostendekkende teelt kon gerealiseerd worden en anderzijds de fabrikant zich verzekerd wist van een voldoende bevoorrading.

Bij het opnemen van de zaadbestelling gaf de fabrikant de planters mee dat, op basis van de op dat ogenblik reeds gesloten suikerverkoopcontracten, een suikerbietprijs van 35 Euro/ton (te vermeerderen met de pulpvergoeding) in het vooruitzicht kon gesteld worden.

Belofte maakt spijtig genoeg niet altijd schuld!

Om zich in te dekken én zekerheid te hebben dat de gestegen productiekosten (+ 15 à 20 %) gecompenseerd zouden worden, vroegen de planters een toeslag bovenop de huidige prijstabel.

In de loop van het onderhandelingsproces zwakten de plantersafgevaardigden de gevraagde toeslag tot drie maal toe af – mede omwille van het besef en het begrip dat ook Iscal zijn productiekosten fel zag stijgen.

Maar het antwoord van Iscal was getuigde steeds van weinig respect voor de huidige (en vroegere) planters dank zij wie Iscal zich stand wist te houden sinds de hervorming, en later de afschaffing, van de quota!

Uiteindelijk was er een mondeling akkoord met een aanvaardbaar resultaat: een “vangnet” (onder vorm van een variabele toeslag) werd overeengekomen tot een suikerprijs van 500 Euro/ton, waarna de oude prijstabel zou gelden. Langs planterszijde was er de belofte de planters aan te bevelen 100 % van hun referentieoppervlakte uit te zaaien.

bijkomende voorwaarde

Maar nog voor dit akkoord op papier kon gezet worden wenste Iscal er op terug te komen, tenzij de planters een bijkomende voorwaarde zouden aanvaarden. De win-win situatie kwam hiermee volledig uit evenwicht, en het blijkbaar uitkomstloze onderhandelen beu, stelden de planters uiteindelijk voor om het IPA 2021/22 integraal te behouden voor de campagne 2022/23. Een voorstel waar Iscal nu mee akkoord is gegaan. 

Hoe nu verder?


In een vorige Nieuwsbrief schreven we: “net zoals Iscal de planters vraagt om vertrouwen te hebben in  de (volatiele) suikermarkt, vragen wij Iscal vertrouwen te hebben in het (volatiele) rendement van de teelt.”

Elke planter moet nu voor zichzelf uitmaken hoe hij of zij de evoluties van de markten (suiker en andere grondstoffen) inschat, er rekening mee houdend dat minder suikerbieten produceren dan hetgeen gecontracteerd werd kan leiden tot een vermindering van het productierecht vanaf de campagne 2023 en volgende (zie hiervoor onze nieuwsbrief van 29/01 i.v.m. de toepassing van de dynamiek of surf naar 
www.suikerbiet.eu).

Met de huidige markt- en bevoorradingsvooruitzichten als gevolg van de geopolitieke spanningen én met de uitzaai voor de deur, dreigen er heel wat planters het roer om te gooien!
Zij zeggen een prijsverhoging van 10 Euro/ton bieten nodig te hebben om voldoende weerstand te kunnen bieden aan de stijgende productiekosten én aan de aantrekkingskracht van alternatieve teelten waarvan de prijzen de pan uitrijzen of nog … om in hun eigen voederbevoorrading te kunnen blijven voorzien. Een prijsverhoging met 10 Euro (t.o.v. de campagne 2021) noodzaakt een suikerprijs van 600 à 620 Euro.


Kan Iscal, gezien de huidige marktontwikkelingen (spotprijzen van 650 Euro!) de planters vandaag verzekeren dat er minstens een suikerprijs van 500 Euro zal gerealiseerd worden voor 2022? Zo ja, dan hebben de planters zekerheid minstens kostendekkend te kunnen produceren. Wij hadden dit niet alleen graag opnieuw gehoord, maar ook geschreven gezien op papier!


Ter info: een suikerprijs voor de campagne 2022 van 500 Euro (zoals Iscal voorhield bij het opnemen van de bietzaadbestelling) betekent een suikerbietprijs van 34,39 Euro/ton à 17,5 % SG. Met een pulpvergoeding van bv 5,5 Euro erbij komen we aan zo’n 40 Euro/ton, goed voor een omzet van +/- 3.400 Euro/ha (bij gemiddelde opbrengst van de voorbije jaren). Een suikerprijs van 610 Euro zou ons leiden naar +/- 3.850 Euro/ha. 

Ter info: als minstens 90 % van de benodigde referentieoppervlakte wordt ingezaaid is de planter beveiligd tegen de toepassing van de dynamiek, ook al levert hij (door omstandigheden) minder dan 85 % van zijn contract. Zaai dus minstens 90 % uit als u de volgende jaren uw volledig productierecht nog wilt contracteren.