Coco Vlaanderen vzw

ISCAL start suikerbietcampagne op 14 september

 

Net zoals vorig jaar wordt het een vroege campagnestart. Begin september wordt er beslist of de fabriek zal draaien op aardgas of op fuel, en dit zal bepalend zijn voor de campagneduur. Als fuel wordt ingezet duurt de campagne minstens tot 16 januari. 

IPA  2023
Op 01/07 hadden de eerste gesprekken plaats tussen Iscal en de plantersafgevaardigden over het Interprofessioneel Akkoord 2023.
Iscal voorziet en worstelt met (zeer) hoge energieprijzen en wenst de verdeelsleutel die in het IPA 2022 is voorzien aan te passen.
Langs planterszijde is het de eerste prioriteit de planters in te dekken tegen de aanzienlijk gestegen productiekosten (tot 3.000 à 3.300 Euro/ha) én een faire marge te voorzien bij gunstige suikerprijzen.

Het volgende overleg heeft plaats op 12/08 – het is de bedoeling klaar te zijn tegen begin oktober als de planters zal gevraagd worden naar hun uitzaai-intenties voor 2023.

Afrekening campagne 2021
De definitieve prijs voor de bieten van de campagne 2021 is nog niet helemaal gekend maar naar alle waarschijnlijkheid zal einde november nog een saldo van +/- 0,7 Euro/ton à 17,5 °Z (bovenop de 29,84 Euro + 5,38 Euro pulpvergoeding) uitbetaald worden.

Verwachtingen campagne 2022
Voor 2022 verwacht Iscal een suikerverkoopprijs van minimum 650 Euro wat ons overeenkomstig de prijstabel een suikerbietprijs biedt van minimum 41,90 Euro/ton à 17,5°Z + 7,7 Euro pulpvergoeding. Dit zou een mooi resultaat kunnen opleveren, ware het niet dat de productiekosten intussen ook fors gestegen zijn.

tot slot ...
tijdens de laatste Algemene Vergadering op 23/06 werd er afscheid genomen van Guido Van Mieghem, afgevaardigd bestuurslid voor de regio Kieldrecht-Moerbeke. Guido wordt opgevolgd door Renaat Fruytier, planter uit Moerbeke Waas. Wij danken Guido van harte voor de jarenlange, zeg maar decennialange, inzet in onze vereniging en wensen Renaat veel succes met zijn opgenomen engagement. 

 

 

Guido tijdens zijn "afscheidsspeech" in aanwezigheid van echtgenote Lutgarde en één van de kleinkinderen.