Wil jij het ook mee voor het zeggen hebben?

 

Planters die actief betrokken willen zijn bij de besluitvorming binnen het Verbond Suikerbietplanters vzw, en eventueel ook via een afvaardiging in andere structuren (Fabriekscomité Tienen, Coördinatiecomité Haspengouw, CBB, …), kunnen zich aanmelden als lid van de Algemene Raad.

 

De leden van de Algemene Raad duiden de leden van de Algemene Vergadering aan, die op haar beurt het Bestuursorgaan (vroeger noemde men dit de Raad van Bestuur) zal samenstellen. Binnen het Bestuursorgaan worden dan de vertegenwoordigers aangeduid die actief zullen zijn in o.a. het Coördinatiecomité Haspengouw, CBB, KBIVB, …

 

Als lid en bestuurslid bepaal en evalueer je mee het beleid van onze bietenorganisatie(s) en word je als eerste geïnformeerd over nieuwe syndicale ontwikkelingen. Je wordt uitgenodigd om je mening te geven en eigen voorstellen te doen en gaat in overleg met uw collega’s op zoek naar een breed draagvlak voor hetgeen er beslist werd.

 

De nieuwe bestuursperiode loopt tot 2026. De huidige bestuursploeg heeft nood aan nieuwe, jonge(re) krachten die na een inloopperiode de fakkel kunnen overnemen. Het hoeft geen betoog dat de zorg voor én de verdediging van de belangen van de suikerbietplanters hoog op de agenda moet blijven staan willen we de teelt voor iedereen aantrekkelijk houden. En daar kan jij, als actieve jonge planter, uw steentje toe bijdragen.

 

Voel jij je aangesproken door deze uitnodiging? Stuur dan voor 15 oktober een email naar de secretaris (van.dijck.eric@gmail.com) met je naam, plantersnummer, je volledig adres, GSM-nummer  én geboortedatum.

 

Wij houden je dan op de hoogte van waar en wanneer de verdere verkiezingsprocedure wordt afgewerkt.